Mats ”Lie-Mats” Rosengren

Jan Wester och Mats Rosengren får Sture Centerwalls pris 2022 för sitt arbete med att återskapa ett intresse för lieslåtter.

Mats hemsida.

Sture Centerwalls pris.